ZAJÍMAVOSTI » 10 citátů Abrahama Lincolna

10 CITÁTŮ ABRAHAMA LINCOLNA

Abraham Lincoln, America, American

Poučme se z mouder, která nám zanechal jeden z významných prezidentů USA - Abraham Lincoln(1809 - 1865).

„Počínám si, jak nejlépe dokážu a jak nejlépe umím, a hodlám v tom pokračovat až do konce. Budu-li pak shledán dobrým, nic z toho, co kdy bylo řečeno proti mně, nebude mít význam. Budu-li shledán špatným, nepomůže mi ani deset andělů přísahajících, že jsem byl v právu. “

„Nezáleží mi na tom, jestli zvítězím, ale záleží mi na tom, abych byl sobě věrným. Nezáleží na tom, jestli se potkám se zdarem, ale záleží mi na tom, abych žil podle světla, které vidím.“

„Je možné stále klamat některé nebo občas oklamat všechny, ne však stále klamat všechny.“

„Věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem dal. Veškeré dobro od Spasitele světa je k nám komunikováno skrze tuto knihu.“

„Jenom si navykněte šlapat po právech svých bližních, a ztratíte ducha vlastní svobody a budete zralí stát se poddanými prvního úskočného tyrana, který se mezi vámi zvedne.“

„Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera.“

„Tak jako nebudu otrokem, nebudu ani otrokářem. To je moje představa demokracie.“

„Nikdo mne nepřiměje, abych hlasoval pro věc, kterou pokládám za špatnou jen proto, abych dosáhl něčeho, co se mi jeví jako dobré.“

„Ten má právo kritizovat, kdo má odvahu pomáhat.“

„Práva zvířat jsou pro mě stejně důležitá jako lidská práva. Je to cesta k všeobecnému lidskému bytí.“