ZAJÍMAVOSTI » Dám ti vše, co potřebuješ

POTŘEBUJETE SE CHRÁNIT PŘED NEGATIVITOU, KTERÁ PŘICHÁZÍ OD OSTATNÍCH LIDÍ?

Peace Dove, Harmony, Dove, Hand, Keep

Pokud jsme dostatečně senzitivní, pravděpodobně si dříve či později ve styku s ostatními lidmi uvědomíme, že setkáváme-li se s osobami naplněnými negativitou do té míry, že mají potřebu každého na potkání zahltit svými problémy a strachy, cítíme se po chvíli hovoru s nimi daleko hůř, než jsme se cítili předtím. Stalo se prostě to, že na nás hodili kus svých starostí a my jsme je přijali. Zatímco my jsme si vibračně pohoršili, oni si vibračně ulevili a na chvíli je jim lépe. Často máme ve svém okolí jednu či dvě takové osoby, o nichž víme, že nás pokaždé připraví o část naší energie, a mnohdy jde o osoby nám tak blízké, že jim nechceme odepřít naši pomoc, zároveň však cítíme, že sami si tím ubližujeme.

Lidé se často snaží buď vytvářet si nejrůznějšími způsoby ochrany, které zabrání tomu, aby se jich negativita jiných jakkoliv dotkla, nebo se snaží kontakt s takovou osobou omezit či se mu zcela vyhnout.

Je však třeba podívat se na tuto situaci jinýma očima. Pokud sami sebe pokládáte za "pracovníky světla", tedy osoby, které touží, aby se skrze ně dostávalo Boží dobro, láska, radost a požehnání k ostatním, není možné se před ostatními uzavírat a odepírat jim pomoc. Samozřejmě není možné ani vyčerpávat donekonečna své síly a pak živořit kvůli problémům jiných. Je nutné si uvědomit, že je nám bez ustání k dispozici napojení na Boží zdroj všecho dobra. Pokud tedy na sobě duchovně pracujeme a snažíme se žít v souladu s Boží vůlí a být požehnáním pro ostatní, je třeba pouze to, abychom si v každém okamžiku uvědomovali, že máme dokonalé napojení na Zdroj, z něhož k nám plyne vše, co potřebujeme, v nekonečné hojnosti. Máme tedy dost dobra pro sebe i pro ostatní a nemusíme ze sebe dávat nic, co by nám později chybělo. Stačí, abychom si uvědomili tuto jednoduchou pravdu a zakotvili ji v sobě např. afirmací "Dám ti vše, co potřebuješ, protože já sám mám nekonečně mnoho.", a pouze toto uvědomění stačí k tomu, abychom při setkání s člověkem, který třeba právě na někoho cítí obrovský vztek nebo prožívá hluboký smutek, byli schopni ho vyslechnout, ulevit mu tím, že přejmeme jeho emoce, a zároveň mu pomoci tím, že od nás k němu necháme proudit lásku a uzdravující Boží přítomnost. Sami přitom nebudeme jeho emocemi zatíženi, protože naším silným napojením na Zdroj jsme ihned očišťováni a podporováni všemi způsoby, které v tu chvíli potřebujeme.