ZAJÍMAVOSTI » Kniha, která uzdravuje?

VĚDA A ZDRAVÍ S KLÍČEM K PÍSMU - KNIHA, KTERÁ UZDRAVUJE?

Book, Hands, Reflecting, Bella, Thinking

Setkali jste se už někdy s pojmem Křesťanská Věda? Jde  o křesťanskou církev (podle jejích odpůrců spíše sektu), kterou v druhé polovině devatenáctého století založila Američanka Mary Baker Eddy. Paní Eddy tvrdila, že byla zázračně uzdravena Boží mocí a pochopila pravý výklad Bible, díky němuž může mít přístup k uzdravení každý, kdo ho přijme. Příznivci Křesťanské Vědy věří, že Bůh je nekonečně dobrý - že je principem pravdy, lásky a života a že dobro je také to jediné, co skutečně existuje. Naopak vše zlé - hřích, nemoci a smrt - skutečné nejsou, protože jsou jen výplodem smrtelné mysli člověka, pouhou iluzí, kterou se necháváme ovládat. Pokud jsme schopni tuto pravdu přijmout, nastává naše uzdravení.  Ke Křesťanské Vědě se hlásí např. známý americký herec Val Kilmer, který jí připisuje své uzdravení z rakoviny.

Následuje ukázka z pozoruhodné knihy Věda a zdraví s klíčem k Písmu, jež je učebnicí Křesťanské Vědy, kterou Mary Baker Eddy poprvé vydala roku 1875. V závěrečné kapitole pozdějších vydání otiskla paní Eddy mnoho svědectví o zázračných uzdraveních, která čtenáři této knihy zakusili pouze tím, že ji studovali a byli schopni pochopit pravdu v textu obsaženou:

"Je-li nemoc skutečná, patří k nesmrtelnosti; je-li pravdivá, je částí Pravdy. Pokusili byste se s léky nebo bez léků zničit vlastnost nebo stav Pravdy? Avšak jsou-li nemoc a hřích iluzemi, uvede nás probuzení z tohoto smrtelného snu čili iluze do zdraví, svatosti a nesmrtelnosti. Toto probuzení je věčný příchod Krista, předzvěst Pravdy, který vymítá omyl a uzdravuje nemocné. Je to spasení, které přichází skrze Boha, božský Princip, Lásku, jak Ježíš prokázal.

Odporovalo by našim nejvyšším ideám o Bohu, kdybychom se domnívali, že Bůh je schopen nejprve vydat zákon a způsobit, aby docházelo k špatným výsledkům, a pak trestat bezmocné oběti Své vůle za jednání, jemuž se nemohli vyhnout. Dobro není, nemůže být půvocem pokusů se hříchem. Bůh, dobro, nemůže vytvářet nemoc, stejně jako dobro nemůže být přičinou zla, a zdraví vyvolávat chorobu.

Dělá moudrost chyby, které člověk později musí napravovat? Vyvolává Boží zákon nemoc a může člověk tento zákon pošlapat uzdravováním nemoci? Podle Písma Svatého nejsou nemocní nikdy doopravdy uzdraveni léky, zdravovědou ani jiným hmotným způsobem. Tento postup otázku jen obchází. Jsou to konejšivé prostředky k uspávání dětí, uspokojení smrtelného věření a k uklidnění strachu.

Domníváme se, že jsme uzdravení, když nemoc zmizí, přestože se může znovu objevit; avšak nikdy nejsme dokonale uzdraveni, dokud není odstraněn sklon k onemocnění. Poněvadž tak zvaná smrtelná mysl čili mysl smrtelníků je nepřímou příčinou, která způsobuje a vyvolává všechno utrpení, musí být příčina nemoci vyhlazena Kristem v božské Vědě, jinak tak zvané fyzické smysly zvítězí.

Dokud proti zlu správně nezakročíme a dokud je zcela nepřekonáme Pravdou, nikdy nad ním nezvítězíme. Nezničí-li Bůh hřích, nemoc a smrt, nejsou zničeny v mysli smrtelníků, ale této tak zvané mysli se zdají být nesmrtelné. Co Bůh nemůže učinit, o to ať se člověk nepokouší. Když Bůh nemocné neuzdraví, nejsou uzdraveni, neboť žádná menší moc se nevyrovná nekonečné Všemoci; Bůh, Pravda, Život a Láska však uzdravují nemocné modlitbou spravedlivého.

Tvoří-li Bůh hřích a dobro plodí zlo, končí-li pravda v omylu, pak jsou Věda a křesťanství bezmocné; není však protichůdných mocí ani zákonů, duchovních ani hmotných, které by člověka stvořily a ovládaly ho neustálým bojem. Bůh není původcem smrtelných nesouladů. Proto přijímáme závěr, že nesoulady mají jen vybájenou existenci a že jsou smrtelným věřením, které božská Pravda a Láska ničí."

- ukázka z knihy Věda a zdraví s klíčem k Písmu (Mary Baker Eddy, 1983, str. 230 - 231)