ZAJÍMAVOSTI » Médium Chico Xavier

CHICO XAVIER

Výsledek obrázku pro chico xavier

Pokud toužíte poodkrýt závoj duchovního světa, mohly by vám v tom pomoci knihy (a podle nich natočené filmy) významného spisovatele a největšího brazilského média Chica Xaviera (1910 - 2002). Chico Xavier, vlastním jménem Francisco Xavier Cándido, se narodil v brazilském městě Pedro Leopoldo, ještě jako malému mu zemřela jeho milovaná maminka a po těžkém dětství se mu v rané dospělosti poprvé ukázal jeho duchovní průvodce Emmanuel, který potom spolu s dalšími duchovními bytostmi skrze Chica Xaviera nadiktoval několik set knih popisujících duchovní sféru. Tyto knihy byly přeloženy do 33 jazyků, v češtině však běžně dostupné bohužel nejsou na zatím jedinou výjimku - knihu Dopisy jedné mrtvé, kterou můžete objednat ZDE. Chico Xavier nikdy nepřijal honorář za žádnou ze svých knih a veškerý výtěžek vždy věnoval dobročinným organizacím s tím, že on není skutečným autorem, nýbrž jen zapisovatelem informací, které k němu proudí z duchovního světa. Chico Xavier byl propagátorem křesťanského spiritismu a obhájcem reinkarnace, která byla podle jeho názoru jasně obsažená i v Bibli, čímž se dostával po celý život do velkých sporů s katolickou církví, podle níž je reinkarnace nemožná.

Kromě knih zapisoval Chico Xavier celý svůj dospělý život vzkazy zemřelých určené jejich blízkým, kteří trpěli tím, že je opustila milovaná osoba. Tyto vzkazy plné překvapivých detailů, jmen, dat a jiných přesně ověřitelných informací poskytly útěchu bezpočtu lidí, kteří přišli o své blízké a nedokázali se s jejich ztrátou vyrovnat. Chico Xavier se stal čestným občanem Sao Paula, jeho podobizna byla otištěna na jedné z brazilských známek a po své smrti byl zvolen lidmi nejvýznačnější osobou Brazílie. Celý svůj život věnoval službě druhým a jeho pokora,  skromnost a láska k druhým, které prokazoval i v nelehkých životních situacích, ho učinily nezapomenutelným.

Ráda bych vám doporučila především brazilský film Náš domov (Nosso Lar). Tento film vznikl na základě jedné z knih Chica Xaviera, kterou mu nadiktoval duch zemřelého brazilského lékaře André Luize a v níž tento duch popisuje, jak se po své smrti dostal nejdřív do jakéhosi očistce a následně do astrálního města, kde jeho duše pokračovala ve svém vývoji hodnocením života, který prožil na Zemi. Toto astrální město bylo jedním z míst, kde si duše může zrekapitulovat předchozí život, než se znovu inkarnuje. Tento film velmi doporučuji všem z vás, kteří toužíte dozvědět se víc o tom, co následuje po smrti. Je nutné si však uvědomit, že André Luiz popisuje pouze jednu ze sfér, do které se lidská duše může po smrti dostat.

Na youtube je možné shlédnout s českými titulky i další velmi zajímavé filmy jako A život pokračuje ..., Matky Chico Xaviera či dokument Krajní termín podle Chico Xaviera.

Výsledek obrázku pro nosso lar pictures