ZAJÍMAVOSTI » Naši strážní andělé

JAK NÁM POMÁHAJÍ STRÁŽNÍ ANDĚLÉ? OPOUŠTÍ NÁS, KDYŽ NEDBÁME NA JEJICH RADY?

Angel, Dark, Dark Angel, Gothic, Goth

Odpověď nám dali Svatý Ludvík a Svatý Augustin, kteří již ve své duchovní podobě - a tedy s otevřeným vědomím -na tuto otázku odpověděli Allanu Kardecovi v jeho proslulé Knize duchů:

"(Anděl strážný) odchází, když vidí, že jeho snahy jsou marné, a když je vůle (člověka) podrobit se nízkým duchům silnější. Neopouští ho však zcela, vždy se ozývá. To člověk před ním zavírá své uši. Vrátí se, jen co je zavolán.

Učení o strážných andělích by si mělo svým půvabem získat i ty nejméně věřící. Skutečně člověka netěší pomyšlení na to, že vedle sebe vždy máme bytosti, které nás převyšují, jsou stále připraveny poradit, povzbudit, pomoci nám vystoupit na strmou horu dobra a jsou věrnějšími a oddanějšími přáteli než ti, kdož uzavřou nejpevnější svazky na této Zemi? Tyto bytosti jsou zde na Boží příkaz. On je postavil vedle vás. Jsou tu z Jeho lásky a plní u vás pěknou, ale namáhavou úlohu. Ať jste kdekoliv, anděl strážný bude vždy s vámi. Ani vězení, nemocnice nebo samota, nic vás neodloučí od tohoto neviditelného přítele. Vaše duše cítí i ty nejmenší podněty a poslouchá jeho moudré rady.

Proč nechcete tuto pravdu pochopit?

Kolikrát by vám pomohla ve chvílích krize. Kolikrát by vás zachránila před zlými duchy. Během dne vám tento anděl dobra často praví: "Neřekl jsem ti, abys to nedělal? Neukázal jsem ti zkázu, ale ty ses do ní vrhl! Zdalipak jsem ve tvém svědomí nenechal zaznít hlas pravdy?Ale ty se řídíš falešnými radami."

Ptejte se svých andělů strážných. Navažte s nimi důvěrné vztahy, které vládnou mezi nejlepšími přáteli. Nezamýšlejte něco před nimi ukrýt, mají Boží oko, nemůžete je oklamat. Myslíte-li na budoucnost, snažte se je následovat v tomto životě. Vaše zkoušky budou o to lepší a vaše životy o to šťastnější. Buďte odvážní! Navždy se zbavte předsudků a postranních myšlenek. Vykročte na novou cestu, která se před vámi otevírá. Jděte, máte vůdce, následujte je! Nemůžete minout cíl, protože tím je sám Bůh.

Těm, kteří si myslí, že ušlechtilé duchy není možné přinutit plnit takovou namáhavou a soustavnou úlohu, prozradíme, že vaši duši neustále ovlivňujeme, i když jsme od vás vzdálení několik milionů mil. Prostor pro nás nic neznamená, a i když naši duchové žijí v jiném světě, uchovávají si spojení s vámi. Radujeme se z vlastností, které vy nemůžete chápat. Buďte si však jisti, že Bůh nám neuložil úlohu nad naše síly. Nezanechal vás na Zemi samotné, bez přátel a opory. Každý anděl strážný má svého chráněnce, nad nímž bdí jako otec nad svým dítětem. Je šťastný, když ho vidí na správné cestě, trpí, jsou-li jeho rady odmítány."