ZAJÍMAVOSTI » Nebojme se smrti

NEBOJME SE SMRTI

Portal, Regeneration, Afterlife, Birth

Nebojme se smrti - smrt je jen bránou do další dimenze. Každý člověk, který věří v existenci duchovního světa, je přesvědčen o tom, že smrtí život nekončí, nýbrž že pozemská smrt pouze uzavírá jednu jeho kapitolu. Přitom např. od lidí, kteří prošli zážitkem blízké smrti, víme, že ta druhá dimenze se jim jeví v naprosté většině případů neskonale přívětivější než tento náš svět, a kupodivu také o mnoho skutečnější, jakoby v okamžiku smrti procitli ze sna, jímž byl tento jejich život, do skutečné reality.

Protože my, lidé, jsme si jako jediní živí tvorové na této planetě dobře vědomi nevyhnutelné konečnosti této naší fyzické existence, není asi žádný člověk, který by si alespoň občas nekladl otázky spojené s pomíjivostí tohoto života a s tím, co se s námi stane po smrti.

Zde je k zamyšlení pár citátů, jejichž tématem je právě konečný okamžik našeho života - tedy smrt:

„Ze všeho divného, co jsem kdy slyšel, je nejdivnější, že se člověk bojí, ač ví, že smrt, náš nutný konec, přijde, kdy přijít má.“ - William Shakespeare

„Věřím, že fantazie je silnější než vědění.
Že mýty mají větší moc než historie.
Že sny jsou mocnější než skutečnost.
Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.
Že smích je jediným lékem na zármutek.
A věřím, že láska je silnější než smrt.“ - Robert Fulghum

„Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.“ - Honoré De Balzac

„První známkou začínajícího poznání je touha zemřít.“ - Franz Kafka

„Konáš-li svou povinnost, budiž ti lhostejné, zdali přitom strádáš zimou či vedrem, zda-li jsi ospalý či dost vyspalý, zdali tě zahrnují hanbou či chválou a zdali umíráš či konáš něco jiného. Neboť také umírání je jeden z našich životních úkolů, proto postačí také v této věci dobře splnit svou povinnost.“ - Marcus Aurelius

„Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.“ - Platón

„O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností.“ - Robert Fulghum

„Smrt je jen začátek, ale až té druhé kapitoly.“ - William Shakespeare

„Kdo ví, zda není život umíráním a smrt životem!“ - Euripidés

„Běda těm, kdož milují toliko těla, schrány smrtelné. O vše to připraví je smrt. Milujte duše a shledáte se s nimi.“ - Victor Hugo

„Smrt vás zbaví všeho, čím nejste.“ - Eckhart Tolle