ZAJÍMAVOSTI » Nepropásněte ani vteřinu

NEPROPÁSNĚTE ANI VTEŘINU ŽIVOTA

Child, Crossroad, Kid, Choice, Direction

 

Podle mnoha badatelů zabývajících se duchovním světem, máme zde na Zemi ty nejlepší podmínky pro to, abychom se přiklonili buď na stranu dobra nebo zla. I když zde stejně jako všude jinde působí nezměnitelný zákon přitažlivosti, který ke všemu přitahuje vždy stejnorodé, v této naší fyzické realitě se jeho účinky projevují pomaleji než v duchovní sféře. Tato prodleva, která je mezi naším vyzařováním, jež tvoříme našimi emocemi, myšlenkami, slovy a skutky, a mezi následky tohoto našeho vyzařování, které nás musí dostihnout, nám dává možnost přehodnotit naše postoje, odklonit se včas od vytváření zla a přiklonit se vědomě k dobru, čímž se do jisté míry můžeme vyhnout většině zlého, které by k nám nutně v odplatě přišlo, nebo toto zlo alespoň zmírnit.

Právě z tohoto důvodu duše stojí o to inkarnovat se do této naší fyzické reality. Pokud obstojíme a trvale se přikloníme na stranu dobra, přestaneme vytvářet negativní karmu a budeme schopni pokročit ve svém duchovním vývoji natolik, že po smrti budeme moci obývat příjemné duchovní sféry, které často nazýváme rájem. Náš duchovní vývoj přitom neustane, když opustíme naše fyzická těla, ale naše duše bude natolik vyspělá, že bude moci ve svém zdokonalování pokračovat už pouze "na druhé straně" - bez toho, abychom se opět potřebovali inkarnovat do těchto těžkých podmínek.

Důležité je uvědomit si, že naší smrtí, tedy přechodem do duchovních světů, není naše karma vyřešena a skončena, nýbrž ji s sebou vlečeme dál. A jeden z nejsilnějších zákonů - zákon přitažlivosti, který na nás působil za tohoto života, ale jehož účinky byly zpomalovány naším tělem a byl nám tak poskytnut čas, abychom svá rozhodnutí upravovali a vědomě jsme se přikláněli k dobru - tento zákon na nás bude působit i v duchovním světě, kde už však budeme bez ochrany fyzického těla, a proto jeho účinky pocítíme velmi rychle. Poneseme-li si tedy s sebou v době naší fyzické smrti na druhou stranu v srdci zlobu, nenávist a zlo, to stejné si nás v duchovním světě k sobě velmi rychle přitáhne a bude pro nás velmi těžké jakkoliv vystoupat výš, ke světlu. Poneseme-li si s sebou soucit, lásku a dobro, budeme v duchovním světě přitaženi do světlých výšin, kde tyto vibrace panují.

Každý lidský život má tedy obrovský smysl, i když se nám při pozorování zvenku zdá, že jde snad o život málo významný. Smyslem života všech bytostí je přece především to, aby každá duše maximálně využila zdejšího prostředí ke svému zdokonalení, k pochopení toho, že je věčná a že pouze tím, že si v každodenních a malých záležitostech svého života, stejně jako ve velkých životních zkouškách a výzvách vždy zvolí lásku, pravdu, soucit s bližními a dobro, se může vyvinout do té míry, aby mohla obývat nejvyšší duchovní světy a být co nejblíže Bohu, po kterém každá duše vědomě nebo nevědomky touží.