ZAJÍMAVOSTI » Poselství Ducha Svatého

VE SVĚTLE PRAVDY - POSELSTVÍ GRÁLU

 

Ráda bych vám představila knihu Ve světle pravdy - Poselství Grálu, kterou pod pseudonymem Abd-Ru-Shin napsal v první polovině 20. století vynikající myslitel Oskar Ernst Bernhardt. Kniha je sestavena z jednotlivých přednášek vysvětlujících vztah člověka s Bohem a smysl našeho lidského života. Pro mnohé se stala návodem k tomu, jak žít tento život v souladu s Boží vůlí - tak, abychom po smrti mohli být přijati v Božím království. Poselství předávaná Abd-Ru-Shinem jsou mnohými považována za vnuknutí Ducha Svatého. Učení této knihy však neodpovídá doktríně nejrozšířenějších křesťanských církví, nýbrž pokládá reinkarnaci a karmu za jedny z nejdůležitějších zákonů stvoření.

Ukázka z knihy Ve světle Pravdy - Poselství Grálu:

"Rozhodovat se můžete, ale následkům svého myšlení, svého chtění jste pak bez výjimky podrobeni! Sami si je tvoříte, ony následky, a proto k vám volám: Udržujte krb svých myšlenek čistým, tak založíte mír a budete šťastni!

Nezapomínejte, že každá myšlenka, kterou jste vytvořili a vyslali, přitahuje na své cestě všechno stejnorodé, nebo ulpí na jiných stejnorodých myšlenkách. Tím se stává stále silnější a silnější a konečně najde i cíl, mozek, který jednou snad jenom na vteřinu zapomene na sebe a umožní takovým vznášejícím se útvarům myšlenkovým, aby k němu pronikly a zapůsobily.

Pomyslete jen na to, jaká odpovědnost padá pak na vás, když se stane z myšlenky jednou čin prostřednictvím někoho, na něhož mohla zapůsobit! Tato odpovědnost se projevuje již tím, že každá jednotlivá myšlenka je s vámi trvale spojena jakoby neroztržitelným vláknem, a vrací se zpět se silou, kterou cestou získala, a vás znovu obtíží nebo oblaží, vždy podle druhu, jaký jste vytvořili." ...

"Je pošetilé mluvit o ranách osudu nebo o zkouškách. Pokrokem je každý boj a každé utrpení. Lidem se tím dává příležitost odstranit stíny dřívějších pochybení. Vždyť z nich nemůže být nikomu prominut ani haléř, neboť i to řídí ve vesmíru nezměnitelný koloběh věčných zákonů, v nichž se projevuje tvůrčí vůle Boha Otce, který nám tím odpouští a všechno temné smazává.

Nejmenší odchylka od těchto zákonů, a svět by se rozpadl v trosky, tak jasně je vše zařízeno a tak moudře.

Kdo má však z minulosti velmo mnoho vyrovnávat, zdali pak nemusí nutně zmalomyslnět, zda se v něm nevzbudí hrůza před odpykáním vin?

Může s tím začíti směle a radostně, může být bez obav, jakmile poctivě chce! Vždyť vyrovnání viny může nastat protiproudem síly dobré vůle, která se duchovně stejně jako jiné myšlenkové formy stává živou a je silnou zbraní, jsouc schopna odstranit každé břímě temnoty, každou tíhu, a vlastní "já" přivést ke Světlu!"