ZAJÍMAVOSTI » Proč jsme zde na světě?

PROČ JSME ZDE NA SVĚTĚ?

Bird, Seagull, I'M Flying, Marine Birds

Poučme se z rad duchovního učitele Emanuela, co je smyslem našeho života. Úryvky jsou citovány z Emanuelovi knihy s podtitulem Poselství z duchovních světů, kterou na základě channelingů sestavily Pat Rodegastová a Judith Stantonová (přeložil Ivo Pospíšil):

 

"Účelem života je zkoumat Dobrodružství.

Učení. Potěšení. A další krok na cestě

k Domovu."

 

"Životní zkušenosti jsou vnějším symbolem

pro to, co si duše přeje poznat.

Každá duše vstupuje do fyzicky

symbolizované skutečnosti odrážející její

vědomý odpor vůči vnitřnímu Světlu.

Když tedy procházíte svým lidským

životem, pojímejte to jako vnější projev

touhy a jejího zapření."

 

"Každá inkarnovaná duše táhne s sebou

závoj negativizmu, nezrodila by se, kdyby

jej nenesla.

Při svém vstupu do lidského života

vstupujete zároveň i do prostředí

falešných vjemů.

Ve Východní tradici se jim říká iluze.

Pokud považujete iluzi za pravdu, můžete

zahořknout, propadnout strachu nebo

onemocnět.

Namísto toho vstupujte do života

s pohledem na perspektivy Stvořitele

všeho života a uvidíte, že všechno je jen

zázračná a cenná výchovná zkušenost."

 

"Osvobození se od strachu ze smrti,

osvobození se od nedůvěry a omezování,

osvobození se a návrat k tomu, čím

skutečně jste - to jsou dary, které získáte

za cenu poctivého vhledu do sebe sama.

Lidský život je nejobtížnějším ročníkem

školy, alespoň do té doby, než pochopíte

základní fakt, že Vaše pravda je Vaší

silou, Vaším spasením, Vaším naplněním,

Vaším cílem i Vaší cestou.

Jakmile budete moci upřímně věřit, stane

se život zahradou radosti a hojnosti, jakou

má ve skutečnosti být."

 

"Přišli jste sem, abyste zjistili, nakolik

patříte Světlu, a také proto, abyste objevili

zbytky základů temna, které ze své

podstaty Světlu škodí.

Je více než běžné cítit se obětí

negativizmu, zatímco negativizmus

ve skutečnosti je v moci individua jako

část jeho karmických struktur."

 

"Láska, kterou považujete za věčnou

pravdu, je vodítkem, které Vás vede skrze

mnohé inkarnace ke konečnému cíli.

Jak vzácné je to vlákno a jak je silné!

A tkaní pokračuje stále dál, tká se

v průběhu každého jednoho života, což

Vás nese stále blíže dlouho očekávanému

cíli, kdy se vymaníte z koloběhu zrození

a půjdete za touhou své duše, výše,

na vyšší úrovně vědomí."