CO NABÍZÍM » Psychic Reiki
Psychic Reiki

Psychic Reiki je jedna z mála nových odnoží reiki, která mě oslovila, posunula mě dál, a po jejímž zasvěcení jsem jasně pocítila její účinky.

Psychic Reiki 1

Pokud chcete pomocí Psychic Reiki rozvíjet svá přirozená nadání, stačí podstoupit první zasvěcení, při kterém je vám celá tato energie zpřístupněna. Nebudete pracovat s žádnými symboly a nedostanete ode mě žádná skripta, jen krátkou informaci k této energii. Pouze na sebe necháte působit zasvěcení a následně co nejčastěji tuto energii. Psychic Reiki rozvíjí individuální psychické schopnosti a vlohy, které máte, ať už jde o dar léčitelských schopností, věštění budoucnosti nebo nějakého typu jasnozřivosti – jasného vidění, slyšení, cítění nebo jasného myšlení. Rozvoj svých schopností můžete pozorovat po pár dnech nebo si také počkáte několik měsíců. V každém případě u vás dojde k rozvoji toho typu jasnozřivosti, pro který máte největší vlohy a nadání.

Psychic Reiki 2

Druhé zasvěcení do Psychic Reiki je určeno pouze pro ty, kteří chtějí mít možnost zasvěcovat do této energie i ostatní. Podmínkou je, že musíte mít všechny čtyři stupně Usui Reiki, jinak nebudete moci zasvěcení druhých provést. K zasvěcení dostanete informace, jak provádět zasvěcování ostatních.