ZAJÍMAVOSTI » Slova Ježíše Krista

SLOVA JEŽÍŠE KRISTA

 

Christ, Jesus, Religion, Mosaic, Easter

 

  • Blaze těm, kdo přijímají Slovo Pravdy prostě, neboť jejich jest království nebeské.
  • Blaze těm, kdo jsou trpělivý a mírní, neboť oni budou vládnout zemi.
  • Blaze těm, kdo musí procházet utrpením, neboť oni budou utěšeni.
  • Blaze těm, kdo prosí o spravedlnost, neboť oni dosáhnou spravedlnosti.
  • Blaze milosrdným, neboť oni dosáhnou milosrdenství.
  • Blaze pokojným, neboť oni budou nazýváni dětmi Božími.
  • Blaze těm, kdo trpí pro spravedlnost, neboť jejich jest kráslovství nebeské.
  • Blaze těm, kdo jsou čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.