ZAJÍMAVOSTI » Slovo Kristovo

SLOVO KRISTOVO

Jesus, Cross, Water, Jesus Christ

Jste lační po poznání toho, jak nám dal za úkol žít, myslet a cítit náš Spasitel Ježíš Kristus? Rozjímáte rádi nad biblickými pasážemi s jeho přímým poselstvím a toužíte po tom, aby se nám z jeho slov vyřčených na tomto světě dochovalo víc? Pokud ano, mám pro vás opravdový poklad – totiž rozsáhlé poselství Ježíše Krista nám lidem, přijaté vynikající, leč velmi skromnou ženou a křesťanskou mystičkou Boženkou Cibulkovou, u které se rozvinula mimořádná schopnost komunikovat s duchovním světem. Boženka Cibulková popsala svůj první kontakt s duchovní sférou takto: „Rozhrnula se přede mnou opona neviditelna a začala jsem vnímat andělský svět.“

V roce 1950 prožila Boženka Cibulková hluboký duchovní zážitek, po kterém nebyla po dobu sedmi dní schopna ničeho, jen ležet, a při němž začala přijímat Slovo Ježíše Krista. Jeho poselství, v nichž nám objasňuje, jak na tomto světě žít, abychom žili v souladu s jeho vůlí, jsou sebraná do vzácné knihy Slovo Kristovo, určené všem, kdo chtějí znát pravdu o sobě, tomto i nebeském světě a své cestě k Bohu.

Ukázka z knihy Slovo Kristovo:

„Je žalostné mluvit o krásném životě, když je lidem vzdálený. Lidé prosí: Pane, dej nám život pokojný, dej nám mír, dej nám spásu, dej nám milosrdenství.

Já odpovídám: Ve vašich rukou je toto všechno, i pokoj a mír, i radost ze života. Žel, vy sami bráníte, aby všechny krásné věci života nalezly u vás své místo, trvale byly s vámi. Pokud se nezměníte v nitru, pokud nebudete usilovat o svou čistotu, pokud nebudete zcela čistí, marně budete volat po krásných věcech života. Krása a radost vstoupí jen do čistých duší, je naplňují, je všude obklopují. Čistému srdci plynou celé náruče milostí, k němu sestupují celé hory lásky. Nečistému srdci se vyhýbají i andělé.

Zajisté můžete říci: Andělé nemají tolik lásky jako máš Ty, Pán a Bůh náš. Ty můžeš dát i hříšníkům, Ty můžeš pomoci vždycky.

Komu nedají andělé, nedám ani já, neboť oni jsou prostředníky mých darů člověku, oni se mnou jsou jedna láska, jedna moudrost, jedna vůle. Oni vědí, že nečisté srdce je sídlem duchů temnosti, a kde jsou ti, tam nesmí anděl lásky.

Chcete-li, abych vám pomáhal, vyčistěte dokonale své srdce od vší temnoty a já vás zahrnu vším, po čem toužíte: milosrdenstvím, láskou, pomocí. S mou pomocí je pak cesta k Otci již rychlá a zabezpečená. Co si může člověk více přát, více odměny obdržet za to, že miloval, denně v sobě rozsvěcoval světlo v čistý, silný plamen?“