ZAJÍMAVOSTI » Soucit

SOUCIT

Cemetery, Peace, Marble, Angel

 

Co je soucit? Neuvěřitelně hluboká emoce, která je někdy pro svou sílu nazývána barometrem morálky.

Zde je několik citátů na toto téma k zamyšlení:

"Není ukrutnějšího zvířete nad člověka bez soucitu." - August von Kotzebue

"Soucit je základ morálky." - Arthur Schopenhauer

"Nejlepší člověk je ten, který je schopen soucitu. Kdo v nás probouzí soucit, ten nás činí lepšími a šlechetnějšími." - Gotthold Ephraim Lessing

"Soucit je řeč, kterou se mluví na celém světě." - Dan Brown

"Čím vznešenější duše, tím má více objektů soucitu." - Francis Bacon

"Soucit je tvá bolest v mém srdci." - Louis Schmidt

"Soucit vás může připravit o život, ale někdy to je to jediné, co z nás dělá lidi." - Laurell K. Hamilton

"Soucit je vědomí hlubokého pouta mezi vámi a ostatními bytostmi." - Eckhart Tolle

"Humor a soucit jsou nejvýznamnější z lidských vynálezů, ale nezakořenily ještě dost pevně." - John Wyndham

"Soucit se zvířetem vzniká z jednoho pramene zároveň s milosrdenstvím k člověku." - Arthur Schopenhauer

"Soucit uvnitř a tolerance navenek mohou snadno vytvořit nový svět, lepší svět." - Sri Chinmoy

"Soucit je cit s bolestí druhého. Je znamením jemné duše, ušlechtilého charakteru, velkého srdce, které má dosti místa pro bolesti druhých. Je znamením duše nesobecké." - Josef Hlouch

"Je dvojí soucit. Jeden, ten zbabělý a sentimentální, který je vlastně jen netrpělivostí srdce, aby se co nejrychleji zbavilo trapného dojetí cizím neštěstím, soucit, který vůbec není soucítěním, nýbrž jen instiktivním odvrácením cizího utrpení od vlastní duše. A ten druhý, který jediný má smysl - ten nesentimentální, avšak tvořivý soucit, který ví, co chce, a je odhodlán trpělivě a s účastenstvím vydržet až do konce svých sil a ještě za něj." (z knihy Netrpělivost srdce) - Stefan Zweig

"Když vidíte děti, jak trýzní kočku nebo ptáčka, napomínáte je, učíte je soucitu s živým tvorem. Ale sami chodíte na lov a zasedáte k obědu, pro který bylo zabito pár tvorů. Nepozastavíte se nad touto zjevnou protichůdností?" - Lev Nikolajevič Tolstoj

"Lidská bytost je součást celku, který nazýváme "vesmír", součást ohraničená v čase a prostoru. Prožívá sebe sama, své myšlenky a pocity, jako něco odděleného od zbytku - je to druh optického klamu vlastního vědomí. Tento klam pro nás představuje jakési vězení, omezuje nás na naše vlastní touhy a vztah k několika nejbližším osobám. Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení tím, že rozšíříme okruh svého soucitu tak, aby zahrnul všechna živá stvoření a přírodu v celé její kráse." - Albert Einstein

"Mír světa závisí především na vnitřních podmínkách, ne na zevních. Jaký je a bude člověk, takový je a bude i jeho svět. V hlubších úrovních duše je každý z nás už teď božský, jenomže to doposud neví. Ponořme se tedy co nejhlouběji do tajných vnitřních úrovní sebe sama a vynesme na povrch, co je v nich utajeno: lásku, soucit a mír." - Eduard Tomáš