ZAJÍMAVOSTI » Táhne vás to k vegetariánství?

TÁHNE VÁS TO K VEGETARIÁNSTVÍ?

Woman, Girl, Sea, Silhouette, Ocean

Je velmi zajímavé, že mnoho lidí, kteří se vydají po cestě duchovního rozvoje, dřív či později zjistí, že vyhledávají převážně vegetariánskou nebo dokonce veganskou stravu. Stává se i to, že právě jako první znak toho, že se člověk vnitřně mění, přichází odklon od masité a vůbec živočišné stravy. Někteří z těch, kdo se právě nachází v etapě rychlého duchovního rozvoje, tak při zpětném pohledu na posledních pár let svého života zjišťují, že aniž by se o stravování jakkoliv zajímali, došlo u nich k tomu, že se jim začalo příčit jíst masitou stravu a zanedlouho poté u nich došlo k duchovnímu probuzení, které se od té doby stále prohlubuje - jakoby stávání se vědomou duchovní bytostí šlo ruku v ruce s touhou po vegetariánské stravě.

Když přijímáme výhradně nebo alespoň převážně vegetariánskou stravu, doslova se cítíme lehčeji nejen na těle, ale i na duši, a můžeme pozorovat, že silná opona mezi námi a duchovní sférou jakoby se ztenčovala. Pokud se tedy cítíte jakkoliv zaseknutí a neschopni komunikovat s duchovní dimenzí, uvažte, zda právě tím, co jíte, nemůžete závoj, který vás od duchovního světa odděluje, ztenčit. Budete-li si vybírat vysokovibrační rostlinnou stravu, zvýší se vibrace vaší bytosti a budete blíž duchovní sféře, které pak budete i lépe rozumět.

Procházíme-li duchovním rozvojem a začínáme-li chápat a skutečně i cítit, že jsme všichni součástí jednoho celku a že jsme bratry a sestrami všeho stvoření, není pro nás už déle možné ignorovat utrpení zvířat v masném průmyslu - cítíme se spojeni nejen s ostatními lidmi, ale i se všemi zvířaty, rostlinami a celou planetou Zemí a toužíme s nimi žít v souladu a harmonii.

Pár citátů na toto téma:

Lev Nikolajevič Tolstoj:

 • „Nezabíjej nevztahuje se jen na vraždění člověka, ale na vše, co žije. A toto přikázání bylo zapsáno v srdci člověka ještě dříve, než bylo dáno na hoře Sinaji.“
 • „Masožravost je pozůstatek nejprimitivnějšího barbarství.“
 • „Dokud budou existovat jatka, budou existovat bitevní pole.“
 • „Vegetariánství je kritériem, podle něhož poznáme, jestli je něčí snaha o morální dokonalost pravdivá a upřímná.“
 • „Když vidíte děti, jak trýzní kočku nebo ptáčka, napomínáte je, učíte je soucitu s živým tvorem. Ale sami chodíte na lov a zasedáte k obědu, pro který bylo zabito pár tvorů. Nepozastavíte se nad touto zjevnou protichůdností?“
 • „Od zabití zvířete k zabití člověka je jen krok a tím také od mučení zvířete k mučení člověka.“

Mahátma Gándhí:

 • „Nemyslím, že maso je pro nás nezbytné. Tvrdím, že masitá jídla jsou pro nás nevhodná. Protože stojíme výš než zvířecí svět, děláme chybu, když napodobujeme jeho zvyky.“
 • „Velikost národa a jeho morální pokrok můžeme posuzovat podle způsobu jeho zacházení se zvířaty.“

Henry David Thoreau:

 • „Nepochybuji o tom, že je osudem lidského plemene, aby při svém postupném vývoji přestal jíst zvířata.“

Albert Schweitzer:

 • „Láska ke zvířatům ze mne učinila lidskou bytost.“

Publius Ovidius Naso:

 • „Zadržte, ó smrtelníci, loupíte živá těla pro tak bezbožné jídlo! A přitom je zde pro vás zrno a jablka, která vlastní vahou spadnou z ohnuté větve, jsou zde plody vína dmoucí se na vinné révě, chutné byliny a zelenina, které lze povařit, mléko a med. Země je šlechetná, nabízí veškerou výživu, které je vám třeba pro vaše stoly. Jídlo nevyžaduje žádné krveprolití a žádnou porážku.“

Valentina Stýblová:

 • „Lepší jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist.“

Hermann Hesse:

 • „Nevinné rostliny a zvířata jsou Bohem vloženy do rukou člověka, aby je miloval a žil s nimi jako se slabšími sourozenci.“

Peter Rosseger:

 • „Zvíře má stejně citlivé srdce jako ty. Zvíře cítí radost i bolest jako ty. Zvíře má stejný strach ze smrti jako ty. Zvíře má stejné právo na život jako ty...“

Theodor W. Adorno:

 • „Osvětim začíná tam, kde člověk stojí na jatkách a říká: vždyť jsou to jen zvířata.“

Émile Zola:

 • „Problematika zvířat stojí pro mne mnohem výše než starost, abych nebyl směšný. Protože problém zvířat je nerozlučně spjat s problematikou lidí, a sice v té míře, že každé vylepšení našeho vztahu ke světu zvířat znamená zlepšení na naší cestě k lidskému štěstí.“

Arthur Schopenhauer:

 • „Soucit se zvířetem úzce souvisí s dobrotou povahy. Lze potvrdit, že člověk, který je krutý ke zvířeti, nemůže být dobrý. Soucit se zvířetem pramení tam, kde pramení milosrdenství vůči člověku.“

Pythagoras:

 • „Dokud bude člověk nelítostně ničit živé bytosti nižších řádů, nepozná ani zdraví, ani mír. Dokud budou lidé zabíjet zvířata, budou se zabíjet navzájem. Kdo seje vraždu a bolest, nemůže sklízet radost a lásku.“


Leonardo Da Vinci:

 • „Přijde čas, kdy zločin spáchaný na zvířeti bude trestán stejně jako zločin spáchaný na člověku.“

Robert Musil:

 • „Odvrhneme od sebe veškeré sobectví, nebudeme shromažďovat ani statky, ani poznatky, ani milence, ani přátele, ani zásady, ani sebe samé: následkem toho se otevře naše mysl, uvolní se vůči člověku i zvířeti a bude tak přístupná, že už vůbec nebudeme moci zůstat sami sebou a zachováme se pouze ve spojení s celým světem!“

Romain Rolland:

 • „Krutost ke zvířatům a lhostejnost k jejich utrpení je nejhorší hřích člověka. To je základ lidské zkaženosti. Nikdy jsem nedokázal myslet na tato miliony trpěná a snášená muka, aniž by mě to nestísňovalo. Když je člověk původcem tolikého utrpení, jaké má právo si stěžovat, když se sám souží?“

Buddha:

 • „Dokonalý člověk neznamená nic, pokud nešíří dobré skutky, pokud neutěšuje zarmoucené lidi i zvířata.“